مدیران محترم موارد زیر در شرایط غیر نمایشگاهی در صورت انجام با صرف زمان زیاد و هزینه های گزاف امکان پذیر می باشد.

افزایش مشتریان و فروش بیشتر

دلایل:

 • حضور 7683 نفر بازدیدکننده متخصص در چهار روز نمایـشگاه
 • بیش از 90 درصد از بازدیدکنندگان متخصص دارای توان خرید بودند که به قصد خرید به نمایشگاه آمده بودند
 • ایجاد ارتباط با مدیران مربوطه وزاتخانه ها، سازمانها، نهادها و شرکت های بزرگ که به قصد تجهیز و یا بروزسازی
 • آشپزخانه های اداره متبوع شان به نمایشگاه می آیند.
 • بازدیـد تجهیزکنندگان، سرآشپزها که بخشـی از صاحبـان آشپزخـانه صنعتی برای تجهیز آشپزخانه ها به آنها مراجعه می کنند.

تحکیم روابط با مشتریان

چگونگی :

 • دعوت و پذیرایی از مشتریان فعلی به نمایشگاه، رعایت آداب تکریم مشتری و تبدیل آنها به مشتریان وفادار ( یکی از مهمترین سرمایه های هر شرکتی مشتریان وفادار می باشد

توسعه جغرافیای فروش

(فروش به کشور، استانها و یا شهرهایی که در آنجا فروش کم و یا اصلا وجود ندارد)

دلایل:

 • شناسایی و جذب بازدیدکنندگانی که از استانهای مختلف ایران در نمایشگاه حضور دارند ( بازدیدکننده 23 استان کشور در دوره سوم نمایشگاه)
 • صادرات به کشورهای مختلف که امکان ایجاد روابط تجاری ممکن می باشد.
 • دعوت از مشتریانی که در استانهای منتخب برای فروش هدف گذاری شده اند.

برند سازی

چگونگی:

 • با توجه به حضور صاحبان صنعت (غرفه دار و بازدیدکنندگان) در نمایشگاه تخصصی HRCC فرصت خوبی برای برند سازی مطابق با استراتژی های شرکت می باشد.

فواید برند سازی:

 • نقش مهم برند در ذهن مشتری به هنگام تصمیم برای خرید
 • سهم بیشتر از فروش به هنگام رکود، بحران و …
 • افزایش ارزش شرکت و محصولات در ذهن مشتری
 • مانعی قوی در مقابل حملات رقبا
 • افزایش قدرت چانه زنی به هنگام خرید از تامین کنندگان
 • افزایش تعداد تامین کنندگان و داشتن حق انتخاب و تعیین شرایط
 • افزایش احتمال برای همکاری با شرکت های بزرگ و یا صاحبان سرمایه
 • انتخاب شدن توسط شرکت های بزرگ به هنگام خرید

نیاز سنجی

( تحقیق در محصولات و خدمات مطابق با نیاز بازار و مشتریان)

دلایل:

 • عرضه محصول مطابق با نیاز و خواسته مشتری یکی از راههای موفقیت در فروش می باشد، با نظر سنجی از مشتریان تخصصی در نمایشگاه می توان شانس محصولاتی را که تولید یا وارد می کنید افزایش دهید.

نظرسنجی

دلایل:

نظر سنجی از مشتریان متخصص ( بصورت مستقیم و درک نظرات آنها ) در نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی HRCC در مورد محصولات فعلی، خدمات به مشتریان، میزان رضایت آنها در ارتباط با عملکرد شرکت در تصمیم گیری های شرکت برای تصحیح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت یکی دیگر از عوامل موفقیت شرکت های حاضر خواهد بود. در شرایط غیر نمایشگاهی اینکار با صرف هزینه های بسیاری عملی می باشد.

تعیین جایگاه شرکت و محصولات در بین رقبا

مشخص شدن میزان مقبولیت شرکت و محصولاتش در بین مشتریان، برای مدیران شرکت در تصمیم گیری برای استراتژی ها از قبیل تبلیغات، روشهای ترویج فروش، انتخاب مشتریان، قیمت گذاری و …. کمک خواهد کرد.
نکته ظریفی اینجا قابل تامل هست؛ برای تعیین میزان مقبولیت نباید به برآورد خود با ارزیابی رقبا اکتفا نمود، زیرا خرید توسط مشتریان انجام می شود و این مقبولیت باید از دیدگاه آنها ارزیابی شود. اینکار در سالن نمایشگاهی هنگامی که برندهای همکار شما با محصولاتشان حاضر هستند به راحتی توسط مشتریان درجه بندی می شود که شما با نظر سنجی در این خصوص می توانید به جایگاه خود پی ببرید.