به منظور شرکت در نمایشگاه و رزرو غرفه، فرم پیوست را بصورت دقیق تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال فرمایید.

فرم ثبت نام مشارکت کنندگان

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اطلاعات شرکت

آدرس کامل پستی*
آدرس حقوقی*

مشخصات مدیرعامل

نام و نام خانوادگی*

مشخصات نماینده تام الاختیار

نام و نام خانوادگی*

مشخصات غرفه

MM slash DD slash YYYY
انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 100 MB.