اطلاعات ثبت نامی و شرایط برگزاری کارگاه ها و رویدادها بزودی منتشر میشود.

 

برای مشاهده جداول زمان بندی و کارگاه ها و رویداد های این نمایشگاه کلیک نمایید