به دلیل پاندمی کرونا در سال 1399 این نمایشگاه برگزار نگردید و دور چهارم آن در روزهای 4 تا 7 بهمن ماه سال 1400 با حضور 86  شرکت در فضایی به متراژ 1027 برگزار شد. از ویژگی این دوره اضافه شدن شرکت هایی با گروههای کالایی مرتبط نظیر دستگاههای قهوه، مواد غذایی رستورانی، دستگاههای بیکری بود.

تعداد بازدیدکنندگان این دوره که در ایام کرونا برگزار گردید 6984 نفر بوده که از اقصی نقاط کشور به بازدید از نمایشگاه آمده بودند.

86شرکت کننده
6984+بازدیدکننده
1027مترذمربع
95اعلام رضایت

گالری نمایشگاه دوره چهارم