نمایشگاه در دوره سوم شاهد رشد 85 درصدی متراژی نسبت به دوره قبل و رشد کیفی بیش از 90 درصدی بود و نیز تعداد بازدیدکنندگان متخصص این دوره به 7683 نفر رسید که در بخش استقبال بازدیدکننده نیز شاهد رشد 85 درصدی نسبت به دوره قبل بودیم.

تعداد مشارکت کنندگان 87 غرفه نمایشگاهی بود که در فضایی به متراژ 1224 مترمربع برگزار شد.

از نتایج ارزشمند این دوره بازدید نماینده قدیمی ترین نمایشگاه این صنعت در ایتالیا HOST از این نمایشگاه و درخواست تصاویر و فیلم های این رویداد جهت ارایه به مدیران ارشد در ایتالیا شدند.

87غرفه
7683+بازدیدکننده
1224غرفه
95اعلام رضایت

گالری نمایشگاه دوره سوم