دستگاههای آشپزخانه صنعتی برای ارایه مواد غذایی سالم بدون اتلاف مواد مغذی در حجم زیاد طراحی می شوند. استفاده از دستگاههای مدرن آشپزخانه صنعتی باعث صرفه جویی در:

 • زمان، منابع غذایی
 • منابع انرژی هایی نظیر آب، برق، گاز
 • و منابع مالی می شود

غذای پخت شده با تجهیزات مدرن، سلامت محور بوده ضمن حفظ مواد مغذی، طعم و بوی بهتری خواهد داشت مه این می تواند رضایت مشتریان را افزایش دهد.

دستگاه های انبار و نگهداری، آماده سازی و پخت غذا که مطابق با آخرین دستاوردهای محلی و بین المللی در محل نمایشگاه تخصصی آشپزخانه صنعتی  HRCC  به نمایش گذاشته می شود توسط شرکت های معتبر می باشد.

 • تجهیزات انبارو نگهداری
 • تجهیزات آماده سازی
 • تجهیزات پخت غذا
 • تجهیزات سرو غذا
 • تجهیزات شستشو
 • تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه
 • اکسسوری آشپزخانه
 • تجهیزات حمل و جابجایی