نظرات مشارکت کنندگان  دور دوم

_
image
image
image

بازرگانی آی تک سرد آپادانا

ما امسال تصمیم گرفتیم که نسبت به سال قبل قوی تر شرکت کنیم و از این تصمیمی که گرفتیم بسیار خوشحالیم و قطع یقین سال آینده نیز با توان بیشتر و مضاعف تر و برنامه های بیشتری شرکت خواهیم کرد . کیفیت بازدیدکنندگان و خود نمایشگاه نسبت به نمایشگاه های دیگر بسیار بالا بود و ما از این نمایشگاه بسیار راضی هستیم و من این نمایشگاه را به همکاران دیگر هم توصیه میکنم چون قطعا این نمایشگاه تاثیر زیادی روی کار و برندینگشون خواهد داشت و مجموعه ما کاملا از این نمایشگاه راضی بود .

گروه  صنعتی بهرام شبستری

این نمایشگاه اتفاق خوبی برای صنعت ما است و امیدوارم در سال های بعدی با انرژی بیشتری حضور داشته باشیم و از لحاظ تعداد بازدیدکنندگان خوب بوده و بازدید کنندگانی که هدف خرید داشتند از این نمایشگاه بازدید کردند و ما مخاطب واقعی را در این نمایشگاه داریم و از نحوه برگزاری راضی بودیم .

شرکت آرمیک 

نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته بسیار عالی تر بود و ما خیلی راضی بودیم و بازدیدکنندگان نسبت به سال قبل بیشتر بود و من پیشنهادم به همکاران دیگر این است که در این نمایشگاه شرکت کنند و حتما سال آینده هم شرکت خواهیم کرد و نمایشگاه فوق العاده ای بود .

شرکت فنی مهندسی رسام تک آشپزخانه 

نمایشگاه خوبی بود و همیشه نمایشگاه تخصصی خیلی بهتر است و با وجود بعد مسافت بازدیدکنندگان خوبی داشت و این نمایشگاه تخصصی در صنعت کاری ما بی تاثیر نیست و در مجموع نمایشگاه خوبی بود و شرکت در این نمایشگاه بی تاثیر نیست و می تواند بین همکاران تعامل و شناخت  بیشتری ایجاد کرده و تمامی بازدیدکنندگان این نمایشگاه تخصصی و درگیر این صنف هستند و نمایشگاه خوبی بود .

شرکت مکث سیلور

شرکت ما سال دومی است که در این نمایشگاه شرکت میکند و دوره اول نمایشگاه خیلی خوب برگزار شد و همین عامل باعث حضور مجدد ما در این نمایشگاه شد . نمایشگاه تخصصی آشپزخانه صنعتی از لحاظ کیفیت تاثیر بسیار خوبی در کار ما داشته است و به پیشرفت کاری ما کمک کرده است و ما در این نمایشگاه تا نود درصد به هدف خودمان رسیده و سال آینده در دوره بعدی هم شرکت میکنیم . از نحوه برگزاری بسیار راضی بودیم و همه بازدید کنندگان به نمایشگاه مربوط بودند و ما بسیار راضی بودیم .

شرکت فست فود شاپ 

نمایشگاه خیلی خوب بود و نظم و ترتیب خوبی داشت و بازدید کنندگان این نمایشگاه همگی جامعه هدف ما هستند و تخصصی بودن نمایشگاه خیلی مد نظر ما بود. نمایشگاه باعث گسترش روابط ما شده و بازخورد خوبی که از این نمایشگاه گرفتیم باعث شده که در دوره بعدی هم شرکت کنیم . در این نمایشگاه مشتریان جدیدی پیدا کردیم . نحوه برگزاری عالی بود و ما کاملا راضی هستیم .