قطعات ساخت ماشین آلات

_

مطابق با آمار بازدیدکنندگان دور سوم 9 درصد از بازدیدکنندگان نمایشگاه تخصصی آشپزخانه صنعتی و کافی شاپ HRCC ، تولیدکنندگان دستگاههای آشپزخانه های صنعتی می باشد. قطعات و تجهیزاتی که برای تولید دستگاههای این صنعت مورد نیاز می باشد در این کنار این نمایشگاه با هدف رونق و همافزایی به نمایش گذاشته می شود.