تجهیزات آشپزخانه صنعتی

_

دستگاه های انبار و نگهداری، آماده سازی و پخت غذا که مطابق با آخرین دستاوردهای محلی و بین المللی در محل نمایشگاه تخصصی آشپزخانه صنعتی  HRCC  به نمایش گذاشته می شود توسط شرکت ها شناخته شده و معتبر بوده و می تواند نیازهای یک واحد پخت را پاسخگو باشد. استفاده از دستگاههای مدرن در آشپزخانه صنعتی صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی، انرژی های مصرفی را در بردارد. مجهز شدن واحدهای تولید غذا به این دستگاهها می تواند در کیفیت، سرعت و سلامت غذای عرضه شده تاثیر قابل توجهی داشته رضایت مشتریان آن واحد را افزایش دهد.

  • تجهیزات انبارو نگهداری
  • تجهیزات آماده سازی
  • تجهیزات پخت غذا
  • تجهیزات سرو غذا
  • تجهیزات شستشو
  • تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه
  • اکسسوری آشپزخانه
  • تجهیزات حمل و جابجایی