مرکز نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب

مرکز نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب توسط معماران ایتالیایی با توجه به استانداردهای بین المللی یک سایت نمایشگاهی به مساحت دویست و هفتاد و پنج هکتار در اتوبان تهران – قم طراحی، تمام امکانات لازم برای آن در نظر گرفته شده و در اردیبهشت سال 1395 به بهره برداری رسید.
سالن های مستطیل شکل مسطح بدون ستون امکان بیشترین مساحت برای غرفه سازی و سهولت بازدید را بوجود میاورد. سقف های بلند سالن های نمایشگاهی هرگونه غرفه سازی را میسر کرده، جابجایی محصولات با جرثقیل و لیفتراک در همه سالن های نمایشگاهی ممکن می باشد.
نمایشگاه محل تجمع بازدیدکنندگان در تعداد زیادی می باشد و پاسخگویی به اشخاص غیر متخصص زمان غرفه دار را به هدر داده در ایام کوتاه نمایشگاه باعث پایین آمدن بازخورد غرفه دار از نمایشگاه می شود، جدید الاحداث بودن مرکز نمایشگاهی و بعد مسافتی آن سبب عدم تجمع افراد غیر متخصص شده و در نمایشگاههای آنجا بازدیدکنندگان مرتبط با موضوع نمایشگاه حضور دارند.

محل برگزاری نمایشگاه در نقشه گوگل