آدرس: تهران، ابتدای بزرگراه خلیج فارس، قبل از عوارضی (تهران-قم) نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب

دسترسی از طریق خودرو شخصی
برای اینکه به نمایشگاه شهر آفتاب برسید، باید به بزرگراه خلیج فارس برسید. بزرگراه‌های  امام علی، چمران و آیت‌الله سعیدی به آزادراه خلیج‌فارس راه دارند. پس از ورود به این بزرگراه، قبل از عوارضی تهران – قم، می‌توانید خروجی‌ نمایشگاه شهر آفتاب را ببینید .

دسترسی از طریق مترو
اگر قصد رسیدن به نمایشگاه با مترو را دارید، باید خود را به خط یک مترو برسانید و به سمت ایستگاه کهریزک حرکت کرده و در ایستگاه شهر آفتاب از قطار پیاده شوید. پس از خروج از ایستگاه، خودروهای برقی شما را به سالن‌های نمایشگاه می‌رسانند.